Qui som?

La nostra escola comença la seua història el curs 1972-73, per la segregació de les aules de la plaça de Sant Pasqual i altres en baixos comercials que pertanyien al col·legi Verge del Rosari. Pel setembre de 1972 comença a funcionar el nou centre, i Abelardo Marcote n’és el director. El col·legi té 14 aules repartides en tres edificis a la plaça de Sant Pasqual, i als carrers de Sant Nicolau, Terol i Tirant lo Blanc. Totes les aules són sense pati i algunes amb problemes higiènics per la insalubritat de les instal·lacions, així van transcórrer els dos primers anys de vida.

El curs 1974-75, amb l’eufòria de l’alumnat i del professorat per estrenar un edifici preciós i amb un gran pati, es produïx el trasllat a la ubicació actual de l’escola, en aquells anys envoltada de garroferes, ametlers i tarongers. S’està implantant la  Llei General d’Educació de 1970, que implica que totes les xiquetes i xiquets entre els sis i catorze anys estudien durant vuit cursos l’Educació General Bàsica (EGB). El curs següent arriba la primera promoció a vuité i es posava en funcionament el menjador escolar.

En el curs 1976-1977 s’acorda fer el reglament del centre, d’acord amb l’associació de pares. A juny s’organitza, per primera vegada, el viatge de fi de curs per a l’alumnat de 8é, que seguirà fent-se any rere any, amb la participació majoritària de l’alumnat.

L’edifici es construïx per a 16 unitats d’EGB, però prompte apareix la necessitat d’escolaritzar l’alumnat de pàrvuls – així s’anomenava l’actual etapa d’Educació Infantil. En el curs 1977-78 es posa en funcionament la primera aula d’esta etapa educativa i en els cursos següents es posen en marxa les primeres aules per a escolaritzar, primer, l’alumnat de 5 anys i, després, el de 4 . Són les primeres obres, d’una llarga sèrie, que ha sofert l’edifici, per a adaptar-se a les necessitats i canvis que a través dels anys s’hi han produït. Cal tindre en compte que aquell edifici de 16 unitats arribà a tindre’n 31 en el curs 2003-2004, i que actualment en té 27.

En el curs 1979-1980 es posa en marxa la nova legislació sobre l’ensenyament de la religió catòlica, i per primera vegada, cada família opta per escrit si desitja que el fill ha de rebre, o no, eixa matèria.

En el curs 1983-1984 s’inicia l’ensenyament de l’assignatura de valencià

En el curs 1986-87 es porta a terme, per primera vegada, l’elecció democràtica dels òrgans de govern. Cessa en les seues funcions Abelardo Marcote, director per oposició, i s’elegix el primer director per votació dels membres del Consell Escolar, que és Julio Álex. Amb ell formen l’equip directiu Arturo Pérez, cap d’estudis i Dionisio Garcia, secretari. Este curs s’organitza la primera desfilada de Carnestoltes. De la celebració de les falles tenim constància des del primer any.

Pel setembre de 1987 es convoquen noves eleccions i l’equip directiu queda format per Fernanda Rivero, directora; Arturo Pérez, cap d’estudis i Teresa Pérez, secretària. En el curs 1990-91, el trasllat del cap d’estudis fa que el substituïsca Consuelo Faubel.

En el curs 1987-88 es publica el primer número de la revista de l’escola El Rogle Verd.

En el curs 1988-89 es du a terme la I Setmana Cultural, en la qual s’intenten programar activitats literàries, artístiques i lúdiques, buscant una bona participació de famílies, professorat i alumnat. Eixe mateix any s’inicia la utilització del valencià com a llengua vehicular per a impartir l’assignatura de socials, en la segona etapa de l’EGB.

A finals de curs 1991-1992 s’elegix l’equip directiu integrat per Vicent Font, director; Carmelo Martínez, cap d’estudis i Teresa Pérez, secretària.

En el curs 1992-1993 s’elabora el Projecte Curricular de Centre, mentre es va generalitzant la posada en funcionament de la Llei Orgànica General del Sistema Educatiu (LOGSE) que, de manera organitzativa, suposava que a les escoles hi hauria dos etapes educatives: educació infantil de 3 a 6 anys i educació primària, entre els 6 i 12 anys. La següent etapa, educació secundària, s’impartiria als instituts de secundària, entre els 12 i 16 anys, En este curs s’aprova, a la nostra escola, el disseny particular del Programa d’Educació Bilingüe, com a Programa d’Incorporació Progressiva del Valencià (PIP) que implicava donar en valencià el coneixement del medi des de tercer de primària.

Les necessitats de matriculació i l’impuls de la inspecció educativa i l’ajuntament feren que en el curs 1995-96 s’encetara una tercera línia en el centre, esta, en el Programa Immersió Lingüística (PIL) que implica que les xiquetes i xiquets reben l’ensenyament de totes les matèries en valencià, excepte l’àrea de llengua castellana.

En el curs 1996-1997 es decidix un canvi en l’horari de classes. S’allarga mitja hora la jornada al matí, i es resta de l’horari de la vesprada. L’alumnat de primària ha arribat a sisé, és la primera promoció que acaba la primària, però els seté i vuité que passen a anomenar-se primer i segon de secundària encara romandran a l’escola uns anys.

En el curs 1999-2000 celebrem els “Més de 25 anys fent escola”. Vint-i-cinc a l’edifici actual i el “més” pels anteriors que es feren a la plaça de Sant Pasqual i voltants. Eixe any, el Consell Escolar aprova la valencianització del nom.

En el curs 2000-2001 es completa el cicle d’educació infantil i entra per primera vegada alumnat de 3 anys. Es feren noves obres, esta vegada en el pavelló d’administració, per a habilitar-hi dos aules. Esta obra es féu amb diners de l’ajuntament. Des de fa anys s’està demanant a la Conselleria l’adequació del centre a la realitat actual. L’escola no ha tingut mai un edifici d’educació infantil i les instal·lacions de calefacció, electricitat i serveis s’han quedant obsoletes i inadequades. En el 2004 la reforma del centre apareix al programa Crea Escola i al 2006 s’aprova el projecte bàsic de la reforma, que a hores d’ara continua sense realitzar-se.

En els cursos següents, per necessitat de més aules, desapareixen la sala del professorat i la biblioteca, les quals foren substituïdes per aules prefabricades que continuen utilitzant-se.

Per al curs 2004-2005 s’aprova la vesprada formativa, la qual cosa suposa un canvi en l’horari del centre, ja que la vesprada del divendres es queda sense activitats lectives. El claustre ha de presentar cada any un projecte de formació per a desenvolupar. Este curs també és significatiu perquè es produí el trasllat de l’alumnat de primer i segon de secundària i part del professorat a l’institut. Este canvi afectà l’equip directiu, i entrà a formar-ne part, com a cap d’estudis, M. José Jordán.

En el curs 2005-2006 es crea la figura de mares delegades d’aula i es posen en marxa les reunions trimestrals de les delegades d’aula i una xarrada trimestral a les famílies.

En el curs 2006-2007 el Claustre i el Consell Escolar aproven i demanen a la Conselleria l’autorització perquè les tres línies que matricula el centre siguen en el Programa d’Immersió, petició que fou aprovada i des del curs 2007-08, tot l’alumnat de nova matriculació fa l’escolarització en valencià.

En el curs 2008-2009, per malaltia del director, Vicent Font; Maria José Jordán n’ocupa la direcció, i amb Sonia Cerrillo, com a cap d’estudis i Teresa Pérez com a secretària, formen l’equip directiu. Es fa i s’aprova el Reglament de Règim Intern i es posa en marxa el programa  Aprendre a conviure de Manuel Segura.

I des del curs 2009-2010 formen l’equip directiu: Carles López, director; Antonia Minaya, cap d’estudis i José Luis Cabañero, secretari.

Tot el que ací s’ha dit és important, però el més important de tot són totes les persones i totes les vivències que ací hem viscut i viurem compartint el desig de fer del CEIP Sant Pasqual la NOSTRA ESCOLA.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Send Comment