Matriculació

PRESENTACIÓ SOL.LICITUDS : TELEMÀTICA DEL 8 al 16 de JUNY de 2020

SOL.LICITUD: Telemàtica  Instruccions

RESOLUCIÓ: DOCUMENT

BAREM: Annex I

CONDICIÓ FAMÍLIA MONOPARENTAL: Veure l’apartat «legislació»

CALENDARI D’ACTUACIONS: CALENDARI