Matriculació

JORNADA DE PORTES OBERTES PER AL CURS 2019-20: DIMARTS, 7 DE MAIG DE 2019, A LES 15:30 

PRESENTACIÓ SOL.LICITUDS AL CENTRE: DEL 9 AL 17 DE MAIG, EN HORARI DE SECRETARIA

LLISTES DEFINITIVES D’ADMESSOS:  12 JUNY

SOL.LICITUD: Annex III

CRITERI RENDA UNITAT FAMILIAR (voluntari): Annex VI

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA (el curs passat): POLSE ACÍ

RESOLUCIÓ 26 MARÇ 2019: DOCUMENT

BAREM: Annex I

CONDICIÓ FAMÍLIA MONOPARENTAL: Veure l’apartat «legislació»

CALENDARI D’ACTUACIONS: CALENDARI