Menjador

INFORMACIÓ CURS 2019-20: L’horari de menjador durant el mes de setembre es de 13:00 a 15:00 hores. Es pot replegar l’alumnat entre les 14:30 i les 15:00 hores. L’horari de menjador a partir d’octubre serà de 14:00 a 15:30 hores i es podrà replegar l’alumnat entre les 15:20 i les 15:30 hores.

Descarrega el Menú de/d’:FEBRER

NORMES FUNCIONAMENT: INFORMACIÓ GENERAL MENJADOR

PREUS CURS 2019-20: PAGAMENTS MENJADOR

COMUNICACIONS BAIXES ALUMNAT DE FAMÍLIES QUE NO CONVIUEN: INFORMACIÓ IMPORTANT

AUTORITZACIÓ APP MENJADOR:  AUTORITZACIÓ APP