Menjador

INFORMACIÓ CURS 2019-20: L’horari de menjador durant el mes de setembre es de 13:00 a 15:00 hores. Es pot replegar l’alumnat entre les 14:30 i les 15:00 hores. L’horari de menjador a partir d’octubre serà de 14:00 a 15:30 hores i es podrà replegar l’alumnat entre les 15:20 i les 15:30 hores.

IMPORTANT: Referent al pagament del rebut de març, dir que ja s’havia passat al cobrament abans de l’estat d’alerta pel COVID-19. En eixe pagament estan considerats els dies festius per les falles, fins el 19 de març. A partir d’eixe moment, tots els dies lectius que no usem el servei de menjador per no poder assistir al centre, seran compensats en el proper cobrament.

Descarrega el Menú de/d’:MARÇ

NORMES FUNCIONAMENT: INFORMACIÓ GENERAL MENJADOR

PREUS CURS 2019-20: PAGAMENTS MENJADOR

COMUNICACIONS BAIXES ALUMNAT DE FAMÍLIES QUE NO CONVIUEN: INFORMACIÓ IMPORTANT

AUTORITZACIÓ APP MENJADOR:  AUTORITZACIÓ APP